Buradasınız
Anasayfa > Genel > *- GÜZEL AMA EKSİK! / YAŞAR EYİCE

*- GÜZEL AMA EKSİK! / YAŞAR EYİCE

Sosyal Medyada Paylaş
Buna ne denir?’ bilmiyorum…

Haber şöyle;

‘Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği ilk encümen toplantısı yapıldı!’

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yapılan toplantıya katılanları da belirteyim:

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Didim Belediye Başkanı Hatica Gençay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kaynaş ve Birlik Başkanı Ali Kemal Deveciler…

Yapılan açıklamaya göre;

’Çevreci belediyecilik adına tüm üye belediyelerimiz ile birlikte ortak bir çalışma programı çerçevesinde buluşarak projelerimizi durmadan geliştirerek çevreci belediyecilik kapsamında çalışmaya devam edeceğiz’ denildi.

Bu tür açıklamalara ve toplantılara gülüyorum…

Turistik geziden ileri gitmiyor…

Kelin merhemi yok ki başına sürsün…

Borç bini aşmış, şıkır şıkır oynamaya devam ediyorlar.

Dediklerine göre, ‘çevreci belediyecilik adına tüm üye belediyeler ile birlikte ortak bir çalışma programı çerçevesinde buluşarak projelerini durmadan geliştirerek çevreci belediyecilik kapsamında çalışmaya devam edecekler!…’

Hepsini değil birini açıklasınlar da biz de öğrenelim…

Yalandan hiç kimse ölmemiş, belediye başkanları mı ölecek?

Artık bu hikayeleri bıraksınlar da ‘Şunu yaptık!’ desinler Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi…

10’ncu nutkunda, ‘Yapacağız’ demiyor, ‘Yaptık!’ diyor Atamız…

Hiç mi okumadınız, hiç kimse uyarmıyor mu?

Danışmanlık ücretleri alanlar ne yapıyor?

Denetim yok mu?

Artık eski tas eski hamam değil, bunu ne zaman öğrenecekler?

 

*- ŞATAFAT VE AŞIRICILIK

 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nden belediyelere gönderilen “Kayırmacılık, Şatafat ve İsrafla Mücadele” genelgesinde, ihalelerin şeffaf şekilde internet üzerinden açıklanmasından, belediye hizmetlerinde şatafat ve aşırılıktan kaçınılmasına, yurtdışına belediye çalışanlarının gönderilmemesinden, taşıt kullanımına, belediye şirketlerine ve belediye kadrolarına yapılacak atamalardan, işe alımlarda kişiye özel ilanlar yapılmamasına kadar bir dizi uyarıda bulunuldu.

Herhalde çoğu belediye başkanının bundan haberi yok.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla belediyelere gönderilen “Kayırmacılık, Şatafat ve İsrafla Mücadele” genelgesinden bir iki satır vermeden önce belirteyim:

Söz konusu ilkelerin, belediyeler ile birlikte bağlı kuruluşlarda, belediye şirketlerinde ve iştiraklerinde de uygulanmasına dikkat edilmesi isteniyor.

Halk belediyelerden israfı bitirmelerini ve kaynakları etkin kullanmalarını bekliyor,  kaynakların etkin kullanımı ise belediyelerin elinde.

Başkanlar ve meclis üyeleri şunu akıllarından çıkarmasınlar:

‘Kamu hizmetine seçilme bir ayrıcalık değil belediye başkan ve yöneticileri için büyük bir sorumluluktur. Bu nedenle şatafat ve kamu kaynaklarının israfından uzak durulmalıdır.

Bunun için ihale süreçlerinde şeffaflık; temsil, ağırlama ve tanıtım törenlerinde şatafattan kaçınan mütevazilik; taşıtların kullanımında etkin takip ve denetimin yanında hizmet dışına çıkmama; yurtdışı görevlendirmelerde halkın yararına olmayan, imtiyazlara yol açan kişisel faydaya imkan vermeme; elektrik tüketiminde yasaların verdiği tüm imkanları en yaratıcı ve en ekonomik şekilde kullanma; atamalarda ve işe alımlarda kayırmacılığa yol açmama; liyakat dışına çıkmama ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekmektedir.’

 

*- NAPOLYON ÇOK ÖNEMLİ

 

Şimdi sıra yapılacakları açıklamama geldi:

1. Kamu ihalelerinin açık ihale usulüyle yapılmasına özen gösterilir. Pazarlık ve doğrudan temin usulleriyle yapılan ihaleler şeffaf şekilde internet üzerinden düzenli olarak kamuoyuna açıklanır.

2. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılmaz.

3. Yasaya uygun şekilde doğrudan teminle karşılanacak ihtiyaçlar için en az 48 saat önce belediyenin internet sitesinde ve/veya ilan tahtasında duyuru yapılır.

4. Farklı istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işler bir ihalede toplanmaz; eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünerek ihaleye çıkılmaz.’

 

*- BAZILARI ÜZÜLECEK

 

Başta benim olmak üzere her yurttaşın şikayetine gelelim ve ‘Belediye Taşıtlarının Kullanımı’ konusunu ele alalım…

İstenilen şunlar:

1. Belediyelere ait taşıtların tahsis ve kullanımında lüks, gösteriş ve aşırılıktan kaçınılmasına özen gösterilir. 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine uyulur, Kanunun izin verdiği haller dışında yapılmış olan taşıt tahsisleri kaldırılır.

2. Mevcut binek ve station-wagon sayısı (15) adetten az olan belediyelerde bu taşıtlarının tamamı hizmet amacıyla kullanılmak üzere havuza alınarak, söz konusu hizmet taşıtlarının yönetimi tek elden yürütülür.

3. Havuza alınan araçların cinsi, marka ve model yılı, motor hacmi ve plaka numaralarını gösteren bir liste düzenlenerek 15 gün içinde, bilgi amaçlı olarak Genel Merkez’e bildirilir.

Tahsisi kaldırılan taşıtların havuza alınmasından ve havuz sisteminin bu Tasarruf Kuralları’nda belirtildiği şekilde yürütülmesinden ilgili belediyenin en üst amiri de dahil olmak üzere ilgili tüm personel doğrudan sorumlu olur.

4. Belediye başkanlarının çalışma arkadaşları, mevkidaşları veya siyasi temsilcilerin teşrifleriyle katıldıkları ekinliklerde çok sayıda araçla konvoylar oluşturulmaz. Etkinliklere önceden hazır bulundurulan minibüs veya otobüs ile toplu katılım sağlanır.

5. Vakıf, dernek, banka, birlik, firma, şahıs vb. kuruluş veya kişilerden çevre ve çevre sağlığı, temizlik, itfaiye, acil yardım, kurtarma, ambulans, cenaze hizmetleri gibi temel belediye hizmetlerinin ifasında kullanılması mümkün ve yeni olanlar dışında hibe suretiyle de olsa taşıt kabul edilmez.

6. Taşıtlar belediyelerin birimleri arasında ayrım yapılmaksızın, münhasıran resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.

7. Taşıtlar özel işlerde kullanılamaz, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilemez ve bu amaçla bekletilemez, eş, dost ve akrabalara kullandırılamaz.

8. Makam hizmetlerine tahsis edilmiş olan belediye taşıtları dışında kalan tüm taşıtlara (kiralama suretiyle edinilenler dahil) “mobil araç takip sistemi” takılır ve her an denetime hazır halde bulundurulur. Belediyece yapılacak denetimlerde “mobil araç takip sistemi” dijital belge olarak kabul edilir.

9. Belediyelerde gereksiz harcamaların önüne geçilmesi ve kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması amacıyla taşıt kullanımının denetimi ve uygulamanın takibi belediye başkanları ve/veya onların yetkilendirdiği kişiler tarafından yerine getirilir.

 

10. Akaryakıt harcamalarının asgari düzeyde tutulması amacıyla, mevcut taşıtlar için aylık ve yıllık bazda azami limitler belirlenmesi vb. tasarruf sağlayıcı önlemler alınır.

11. Ekonomik ömrünü doldurduğu anlaşılan taşıtlar mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde tasfiye edilir.’

 

*- UNUTULMUŞ…

 

Düne kadar kaç kez yazdım…

Belediye Başkanları bir ayın 3 haftasını il ve ilçelerinde, bir haftasını mutlaka yurt dışında geçiriyorlar.

Sistemi de öyle kurmuşlar ki, ‘inceleme’ ya da ‘eğitim’ adı altında muhalif partilerin meclis üyelerine de sırasıyla bu heyetlere aldıklarından şikayet eden çıkmaz.

İçlerinde öyle yüzsüzler vardır ki, eşlerin ya de sevdiklerini de yanlarına alırlar ama bunu da herkes görmezden, duymazdan gelir.

İşte şimdi tamim ile bu konu da, ‘Yurtdışı Geçici Görevlendirmeler’ adı altında ele alınmış.

Ama yeterli değil;

‘Belediye tarafından yabancı dil öğrenmek, bilgi ve görgülerini artırmak veya lisansüstü eğitim amaçlarıyla yurtdışına belediye çalışanı gönderilmez.’

‘Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Faaliyetleri’ ile devam edelim:

1. Uluslararası toplantılar, milli bayramlar, illerin kurtuluş günleri ve Cumhuriyet Kutlamaları ile diğer açılış, konferans, seminer, yıldönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlar sebebiyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmesi halinde aşırılıktan ve israftan kaçınılmasına özen gösterilir, bu faaliyetlerde hediye ve diğer adlar altında herhangi bir ödeme yapılmaz.

2. Yılbaşı ve bayram dönemlerinde belediye başkanları da dahil olmak üzere yöneticiler tarafından şahıslara ait gönderilecek kamu görevi gereği ortaya çıkan iletişim dışındaki tebrik, telgraf ve benzeri posta hizmetlerine ilişkin kağıt, baskı, posta, e-posta ve benzeri giderler hiçbir şekilde belediye bütçesinden ödeme yapılmaz, şahıslarına ait tanıtım ürünleri, hatıra, hediye, eşantiyon vb. verilmez.

3. Belediye faaliyetlerinin tanıtımına yönelik kitap, dergi, rapor, bülten vb. yayınların basılması ve yayılmasında internet, sosyal medya gibi elektronik olanaklardan yararlanılır….’

 

*- YOLUNU BULURLAR

 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nden belediyelere gönderilen “Kayırmacılık, Şatafat ve İsrafla Mücadele” genelgesinde ‘Haberleşme Giderleri’, ‘ Belediye başkanları, haberleşme giderlerinin, hizmet gereklerini ve kaynakların etkin kullanımını gözeterek makul bir seviyede gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alır. Cep telefonu kullanımında ekonomik bakımdan en uygun operatör ve tarife seçilir. Haberleşmelerde elektronik araç ve yöntemler tercih edilir.’ Maddesi, ‘Elektrik Tüketimi’ ise ‘ Elektrik piyasasını düzenleyen Kanun ve ilgili mevzuat elektrik piyasasını rekabete açtığından belediyelerimizin en uygun fiyatla elektrik enerjisi alabilmeleri için piyasa araştırması yapmaları, gerektiğinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre elektrik enerjisi almaları da kaynakların etkin kullanımı açısından önemli görülmektedir.’ Denilerek ele alınmış.

 

*- AH ŞU KAYIRMACILIK

 

Farkındayım;

Okuyucularım, ‘Bunlardan bana ne?’ diyorlardır.

Hani televizyonlarda, daha doğrusu medyada çok bilenler ve çok konuşanlar var ya, onların doğru mu yanlış mı söylediklerini bir noktada irdelemeniz için paylaştım.

Daha sonraki yazılarımda, ‘BELEDİYEDE KAYIRMACILIKLA MÜCADELEYE YÖNELİK TEMEL İLKELERİ’ verecek ve anlatmaya çalışacağım…

Bunların takibi bizde olmalı..

Belediyelerde çalışanlarda olmalı…

Haksızlıklara, duyarsızlıklara birlikte karşı çıkmalıyız.

Aksi halde yerimizde sayıklarız…

İstenilenler kağıt üzerinde kalır…

Bu yazdıklarım sadece CHP’li belediyeler için değil, tüm yerel yönetimler için geçerlidir.

*- GÜZEL AMA EKSİK! / YAŞAR EYİCE

*- GÜZEL AMA EKSİK! / YAŞAR EYİCE

 

Yaşar EYİCE
0532 781 95 18
Twitter: @Yeyicee
Facebook:  yasar.eyice.311
 

Bir yanıt yazın

Top