36 Okunma

Tiyatro Bireyin Yaşam Aydınlığıdır HÜLYA DİNCEL

Sosyal Medyada Paylaş

İnsanları birbirine karşı sorumlu olan toplum uygar toplumdur.

Dayanışması olmayan, birbirine karşı sorumluluğunu bilmeyen insanlar ise toplum değil, bir yığındır.

Kültürel gelişmeyi sağlayan gizil güçlerden biri de tiyatrodur; öyle ki sanatsal yaratıyı en etkin biçimde topluma aktaran bir araçtır,Tiyatro.

Tiyatro uyarı görevini yaptığı kadar, toplumu ortak düşüncede birleştirir.

Toplumun gerçek düşünce erkini, özgürlüğünü sağlar.

Devletin kültür izlencesi kapsamında yer alması gereken en önemli girişimi, yetişme çağında olan gençleri tiyatro eyleminin içine katmaktır.

Bir yaşam bilimi ve toplum sanatı olan tiyatro, halkın önüne bir sonuç olarak çıkar.

Ne var ki, tiyatronun bir sonuç olması yanı sıra araç olma niteliğindedir.

Tiyatronun sonuç oluşu onun sanatsal bütünlüğünü, araç oluşu ise eğitimsel gücünü gösterir.

.

Tiyatro Çalışmalarının Bireyler İçin Eğitici ve Yetiştirici Yönü:

Dayanışmayı öğretir; Toplum yaşamı için gerekli olan sorumluluk duygusunu sağlar;

_Düşünceyi eyleme sokma yeteneğini’ geliştirir;

_ Topluluk içinde konuşmayı öğretir;
_ Çeşitli sanat dallarıyla ilgiyi sağlar;
_ Bireyin estetik algılama yeteneğini geliştirir.

Tiyatronun Seyirciye Katkısı:

_ Toplumun bir üyesi olarak özeni aşılar;
Kamu bilincini sağlar; _Sorunlar, üzerinde düşünmeyi, yargılamayı öğretir; Sanatın geliştirici, değiştirici’ gücünü gösterir;

_Toplumunu bilinçlendirir, sorunlara nesnel gözle bakılmasını sağlar;

_Toplumsal duyarlığını artırır;
_Toplumsal ortak bir estetik açı verir,

Birey-toplum ilişkilerinin kökenine iner; Ve toplumun kültür birikimini yansıttığı oranda, bu birikimin zenginleşmesine aracı olur.
_ Ulusal kimliği pekiştirir, birleştirir.

Yani kısaca tiyatro bireye yaşam tadı verir.

Toplumsal anlamda uygarlığın en yüksek aşamasıdır.

İyi seyirler dilerim.

Bir cevap yazın