Özdemir’den Sağlık Müdürüne teşekkür

Sağlık-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, döner sermayeler yüzde 46'dan dağıtılması noktasında yapmış oldukları başvurunun karşılık bulduğunu belirtti.  İl Sağlık Müdürü D. Mehmet Burak Öztop Sağlık-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir,  “Sağlık Sen olarak Danıştay’a açtığımız dava neticesinde döner sermayelerde hazine payı % 15'den, % 1'e düşürülmüştü.