ORTADOĞU’DA KİRLİ OYUNLAR / ÜNALTÜMİN

Canım Türkiye’m 2020 yılına girdiği sabahtan itibaren içeride ve dışarıda oynanan oyunlar yüzünden maalesef bir “Oh” diyemedi… Önce maddi ve manevi alanlarda bir “kokuşmuşluk” söz konusu idi; ülke insanının de- yim yerinde ise uyuşturulduğu (!) ileri sürüldü. Sonra üst üste gelen “tabii afetler” ve de “kazalar” üstümüze yanardağ kraterinden savrulan küller gibi yağdı; lâvları da ağır tah- ribata yol açtı ! Depremlerin,