ORTADOĞU’DA KİRLİ OYUNLAR / ÜNALTÜMİN

Canım Türkiye’m 2020 yılına girdiği sabahtan itibaren içeride ve dışarıda oynanan oyunlar yüzünden maalesef bir “Oh” diyemedi… Önce maddi ve manevi alanlarda bir “kokuşmuşluk” söz konusu idi; ülke insanının de- yim yerinde ise uyuşturulduğu (!) ileri sürüldü. Sonra üst üste gelen “tabii afetler” ve de “kazalar” üstümüze yanardağ kraterinden savrulan küller gibi yağdı; lâvları da ağır tah- ribata yol açtı ! Depremlerin, sellerin, çığın, uçak kazasının raporları çıkarılmaya çalışılıyor… Ya “hesapsız kasap” misali oramıza buramıza kaçan (!) kaçırılan “masat” a, yani vergi ka- çaklarına, ölçüsüz zamlara, dengesiz eğitime, kokuşmuş futbolumuza, enflasyona, Arap- lara yaranmak için (!) açılmaya çalışılan “İstanbul Kanalı” dayatmalarına  ne demeli? Buna denilse denilse “Köy yanar, cadı başını tarar” denilebilir. Hani “Yedi Kocalı Hürmüs” oyunundaki “Bir tane yetmez, yedl de yetmez! Ver Allah’ım ver” müziğindeki gibi başı- mıza gelmedik olumsuzluk kalmadı… Bakın en büyük suç “vatana ihanet” ve de “hainlik” tir. K.K.T.C’ Cumhurbaşkanı olan o kişinin adını bile anmayı zül sayarım! Ve şimdi de “Ortadoğu