ÖLÜMSÜZ REİSİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK / OKAN YÜKSEL

Dünya sanat ve düşünce tarihi, bilginlerin, büyük edebiyatçıların, şairlerin özgürlük uğruna yaptıkları savaşlar, verdikleri kurbanlar ve bunlara karşı yapılan zorbalıklarla doludur. Galile’yi "Dünya dönüyor" dediği için yargıladılar. Jean Jagues Rousseau’nun eserlerini, eşitliği, özgürlüğü, Demokrasiyi, Cumhuriyeti savunduğu için yaktılar. Sokrates, eski yunan tanrılarına inanmadığı için ölüme mahkum edildi. Schiller’i, özgürlük ve adalete aşık olduğu, cumhuriyeti savunduğu için aforoz edip, eserlerinin basılmasını yasakladılar. 1789 ihtilalinde etkinlik gösterdiği için ölüme mahkum edilen Wagner, Zürih’e kaçmak yoluyla kurtuldu. Dreyfus’u savunduğu için Zola’yı tutukladılar. Kral aleyhine yazdığı için Volteire’yi  Bastil’e kapattılar. Fransız ihtilalinde etkin olduğu için Madam Roland’ı astılar. Halkının gerçekleri görmesi için yazıp, çizen Uğur Mumcu’yu, Musa Anter’i, Turan Dursun’u, Ahmet Taner Kışlalı’yı, Metin Gültepe’yi ve nice yiğit aydını katlettiler. Doğmayanın ölmeyeceğini, iki sefer ölünmeyeceğini, insanlık tarihinin aydınlanması ve kurtuluşu yolunda mücadele edenler, Demokrasi