104 Okunma

Foça Yetenekten Kariyere Projesi başlatıldı

Sosyal Medyada Paylaş

İzmir Milli Eğitim müdürlüğünün katkıları ile “Foça Kaymakamlığı Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya başlanan ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oktay Aydın’ın akademik danışmanlığı ile yürütülen “Foça Yetenekten Kariyere Projesi” ile anaokulundan liseye tüm öğrencilerin yetenek haritası çıkarıldı.”

“Yetenekten Kariyere Yolculuk Projesi” ile ilgili Foça Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar yaytığı açıklamada “2023 Eğitim Vizyon Belgesi”nde belirtilen veriye dayalı eğitim anlayışı ve öğrenci eportfolyo uygulaması Foça’da örnek bir uygulama ile hayata geçti.”

Bildiğiniz gibi 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde anaokulundan üniversiteye kadar öğrencilerin yetenek, ilgi ve yönelimlerinin takip edileceği ifade edilmektedir. Bu vizyon çerçevesinde, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğine katkıda bulunmak amacıyla, ilçemizde başlattığımız projeyi çok önemsiyoruz. Anaokulundan lise son sınıfa kadar yaklaşık 2500 öğrenciye yaptığımız uygulama ile ilçemizin yetenek haritasını çıkardık. Her bir öğrenciye 9-14 sayfalık bireysel raporlar gönderdik. Ayrıca, her okulumuza da okulun yetenek haritası ile ilgili raporlar gönderdik. Okullarda, velilere yönelik “yetenek ve kariyer danışmanlığı” çalışmaları başlatıyoruz.

Projenin bir sonraki aşamasında, öğrencilerimize “yetenek odaklı eğitim” çalışmaları başlatmayı düşünüyoruz. İstiyoruz ki, çocuklarımız yetenekleri doğrultusunda bir gelecek ve kariyer oluştursunlar. dedi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Oktay Aydın, yaklaşık yedi yıldır “Yetenekten Kariyere Projesi” üzerinde çalışmaktadır. Ülkemizde eğitim sisteminin en önemli sorunlarından birinin, çocuklarının yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmekle ilgili olduğu düşünülürse, projenin son derece ilgi çekici olduğu görülür. Projenin mimarı Aydın’la, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi

Yetenek Haritası ve Akademisi Projesi nedir?

Bir ülkenin en büyük sermayesi insan yeteneğidir. Ülkemizde, bir çok çocuk, yeteneklerinin farkında olmadan ve rastgele kararlarla kendine bir gelecek oluşturmaktadır. Oysa, eğitimle ilgili bilimsel gerçekler ve dünyadaki gelişmeler, artık yeteneklerin çok daha önemsenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ulusal sınavların baskısı altında eğitim vermeye çalışan okulların en önemli görevlerinden biri, öğrencileri tüm yönleriyle tanıyarak, ihtiyaç duydukları eğitimsel destekleri sunmaktır. Çocukların tanınması gereken en önemli alanlarından biri de yeteneklerdir. Yeteneklerini tanıması, bir öğrencinin hem okul başarısı hem de gelecekte yapacağı meslek ve kariyerine ilişkin tercihleri açısından son derece önemlidir.

Bu ana fikirden hareketle, Foça’da, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilen “Yetenekten Kariyere Projesi” uygulamaya başlanmıştır. Bu proje ile ilimizde heyecan verici bir eğitim projesine imza atmış olacağız.

Projenin amacı nedir?

Proje, anaokulundan liseye tüm çocuklarımızın baskın ve güçlü yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve yetenek odaklı bir eğitim modelini uygulamayı amaçlamaktadır. Bu genel amaç çerçevesinde ulaşılması beklenen alt amaçlar şunlardır:

  • Anaokulundan liseye çocukların baskın yetenek ve ilgi haritalarını çıkarmak
  • Öğrencilere baskın yetenek alanları hakkında farkındalık kazandırmak
  • Öğrencilerin velilerine yetenek danışmanlığı yaparak, çocuklarının yetenek alanları hakkında farkındalık kazandırmak
  • Okulda, öğrencilerin yetenek alanlarına yönelik eğitim programları uygulamak
  • Foça Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çocukların yetenek gelişimini destekleyici politikalar geliştirmelerine katkı sağlamak.

Projenin Uygulama Aşamaları

Proje esas itibariyle birbiriyle ilişkili üç ayrı modülden oluşmaktadır:

A Modülü: Yetenek Haritası

B Modülü: Yetenek Odaklı Eğitim

C Modülü: Yetenek Ürünleri

A Modülü: Yetenek Haritası Aşaması

  • Bu aşamada, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerimizde öğrencilerimizin yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili tanıma çalışmaları yapılacaktır. Proje kapsamında okullarımızda “Yetenek Timi” kurulacaktır. Uygulama süreçleri yetenek timleri tarafından takip edilecektir.
  • Test uygulamaları ile öğrencilerimizin yetenek haritaları çıkarılacak ve böylece “baskın yetenek alanları” saptanmış olacaktır. Buna göre, her öğrencimizin sekiz temel alanda yetenek haritaları çıkarılacaktır. Yetenek alanları şunlardır:

o Sözel-dil yeteneği

o Mantıksal-matematiksel yetenek

o Görsel-uzamsal yetenek

o Müzikal-işitsel yetenek

o Sosyal-iletişim yeteneği

o Kişisel-özedönük yetenek

o Bedensel-kinestetik yetenek

o Doğa yeteneği

  • Her çocuk için 9-14 sayfalık yetenek raporları hazırlanacak ve bu raporların sonuçları doğrultusunda ailelere “yetenek danışmanlığı” yapılarak çocuklarının baskın yetenek alanları hakkında bilgi verilecektir.

B Modülü: Yetenek Odaklı Eğitim Aşaması

Bu aşamada, ilkokul düzeyinde, MEB programları/derslerine ek olarak yetenek derslerinin müfredata eklenmesi ve tüm ilkokul öğrencilerinin yetenek odaklı eğitim alması öngörülmektedir. Ortaokulda da, sosyal kulüplerin “yetenek ve branş kulüpleri”ne dönüştürülmesi ve profesyonel sektörlerle ilişkilendirilmiş kulüpler kurulması öngörülmektedir. Böylece her öğrenci, baskın yetenek alanları doğrultusunda bir branşa yönlendirilerek o alanı tanıması, o alanla ilgili kendisinin de farkına varması sağlanmış olacak, ülke sorunlarıyla ilgili de farkındalık kazandırılacaktır. Lise aşamasında, öğrencilere “patent projeleri” yaptırılması planlanmaktadır.

C Modülü: Yetenek Ürünleri Aşaması

Yetenek Ürünleri aşamasında da, öğrencilere “Yetenek Sertifikası” verilmesi öngörülmektedir. Yaptığı çalışmalardan hareket ederek, programa katılan her öğrencinin süreç içinde “yetenek özgeçmişi” hazırlamaları hedeflenir.

Foça, geçmişten gelen değer ve birikimlerinden yararlanarak uygulamaya koyduğu projelerle geleceğe ışık tutmaya devam edecektir. Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.” sözü bugün de projemizin özünü oluşturan fikirdir. Biliyor ve inanıyoruz ki, her çocuk yeteneklidir ve her çocuk yeteneklerine uygun eğitim alma hakkına sahiptir.

Bir cevap yazın