Elektrik hatlarından çıkan yangınlara emsal karar Aydın’dan

Sosyal Medyada Paylaş

Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Güney köyünde yaşayan çiftçiler, elektrik hatlarının sebep olduğu arazi yangını sonrası zeytinliklerinde ve bahçelerinde oluşan zararı mahkeme yolu ile Aydem Elektrik Firması’ndan aldı. Kararın bölgede Aydem elektrik hatlarının sebep olduğu yangından zarar gören çiftçiler için emsal teşkil edileceği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz yıllarda Karpuzlu ilçesine bağlı Güney köyünde Aydem’e ait elektrik nakil hatlarının kısa devre yapması arazi yangını çıktı. Çıkan yangında zeytin ağaçları yanan ve bahçeleri zarar gören arazi sahipleri gerekli tedbiri almayıp yangına sebep olan Aydem Elektrik Dağıtım Firması’nın zararlarını karşılamasını istedi. İddiaya göre, ilgili elektrik dağıtım firması köylülerin talebini dikkate almayınca köylüler de Aydem’e karşı hukuk savaşı başlattı. Çine Asliye Hukuk Mahkemesi’ne giden köylüler gerekli önlemi almadığı için yangına sebep olan Aydem Elektrik Dağıtım Firması’ndan davacı oldu.
Çine Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2016/218 sayılı dosya ile açılan davada mahkeme yanan zeytinlik alanlarda ve bahçelerde inceleme yaptı. Yangın günü tutulan tutanakları ve bilirkişi raporlarını inceledi. Köylüleri de dinleyen mahkeme heyeti yangının Aydem Elektrik Dağıtım Firması’nın gerekli tedbiri almaması sonucu çıktığını belirleyince Aydem’i tazminata mahkum etti.
Bilirkişi raporları, şahitler ve olay günü tutulan tutanaklarda yangına Aydem Elektrik Dağıtım Firmasının neden olduğu tespit edilerek firmanın Elektrik Tesisleri Yönetmeliğinin 10. Maddesine göre kusurlu bulunduğu belirtildi. İlgili yönetmeliğin 10. Maddesi’nde “Kuvvetli akım elektrik aygıtları, kullanılmaları ya da işletilmeleri sırasında oluşacak ark ve kıvılcımlar, insanlar ve eşyalar için tehlikeli olmayacak biçimde yapılmalı ya da düzenlenmelidir. Bu durum kullanılan her aygıt için yürürlükteki TS‘da (yok ise sırasıyla EN, HD, IEC, VDE‘de) belirtilen tip deneyleri ile doğrulanmış olmalıdır. Yangın tehlikesi bulunan yerlerdeki sigortalı ayırıcılarda oluşabilecek arkların yaratacağı yangın tehlikesini en aza indirmek üzere, bu tip ayırıcıların bulunduğu direklerin altına 10 santim kalınlığında ve 3 metre yarı çapında bir bölgeye mıcır dökülecek veya grobeton atılacaktır” maddesine uymadığı gerekçesi Aydem’in tazminata mahkum edildiği belirtildi.

“Hakkını arayamayan çok sayıda mağdur var”
Bu ve benzer durumu yaşayıp hakkını arayamayan çok sayıda mağdurun bulunduğunu belirten köylülerin avukatı Ekrem Işık, “Yapılan keşif sonrası ziraat ve fen bilirkişilerinin belirlediği zeytin ağaçları ve otlakların bedeli belirlendi. Mahkeme dava sonunda zeytinlik ve otlaklarda yangın sonucu oluşan zararın bedelinin faizi ile birlikte köylülere ödenmesine hükmetti” dedi.

Bir cevap yazın