Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı kaldırıldı

Hafta tatili günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı iş yerine ruhsat verilmesi ve tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı alınması düzenlemeleri kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre ‘Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı’na ulusal bayram günlerinde çalışıldığında tabi olunacak.
7033 sayılı ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Ekren, kanun değişikliği konusunda yaptığı yazılı açıklama ile esnafı bilgilendirdi.
Başkan Ekren yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“7033 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi ile 2/1/1924 tarihi ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış ve bu çerçevede 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak, çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerinde “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı”na ulusal bayram günlerinde çalışıldığında tabi olunacak, Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldığından hafta tatilinde bu harca tabi olunmayacaktır. Yine Kanun’un 85’inci maddesi ile 6331 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde değiştirilerek, 6331 sayılı Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekimlerinin yanı sıra, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilecektir. 6331 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde değiştirilerek, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri, İSG hizmetlerini kendileri üstlenmek istemeleri halinde Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir. Kanun’un 86’ncı maddesi ile 6331 sayılı Kanun’un “Yürürlük” başlıklı 38’inci maddesinde yapılan değişiklikle, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6’ncı maddesinde düzenlenen iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile bu madde kapsamında olmak üzere işveren veya işveren vekilinin kendi iş yerinde yürütebildikleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenme yükümlülüğü 01/07/2020 tarihine ertelenmiştir.”

Please follow and like us:

Bir cevap yazın